Burj Khalifa är världens högsta byggnad och ligger i Dubai.

Burja Khalifa. Världens högsta byggnad.

Leave a Reply

Your email address will not be published.