Öken seminarium.

Oskar Andermo har sedan 2014 tagit ut grupper i Dubais öken för att prata om mål.